GoedBericht.nl logo
English Blog

2Timotheüs 2:8 – Davids zoon opgewekt…

02-11-2018 - Geplaatst door Andre Piet

Gedenk, Jezus Christus vanuit doden opgewekt, vanuit zaad van David, naar mijn evangelie…

Het evangelie zoals Paulus dit predikte, begint bij de opgewekte Christus (1Kor.15:1-3). Aan Paulus waren zeer bijzonder openbaringen gedaan met hemelse vergezichten. Over Christus Jezus als hoofd in de hemelen, verbonden met de ekklesia die zijn lichaam is. Met een hemelse bestemming.

Maar deze boodschap is allerminst in strijd met GODS beloften voor deze aarde. De vervulling daarvan mag dan uitgesteld zijn, het is zeker geen afstel! Davids koningshuis gaat nog een grote rol spelen. De dynastie van weleer, “de vervallen hut van David” zal hersteld worden. En de troon van David zal in glorie herrijzen op de enige daarvoor aangewezen locatie: Jeruzalem, de stad van de grote Koning.

GODS plannen omvatten hemelen en aarde. Zijn Koninkrijk zal uit de hemelen neerdalen op de aarde en vanuit Jeruzalem zich uitbreiden over heel de volkenwereld. Zo is het voorzegd en zo zal het gebeuren. En zoals David ooit zelf in het verborgene werd gezalfd en pas jaren later op de troon van Jeruzalem plaatsnam, zo zal het ook met “de Zone Davids” gaan. Nu verborgen en miskend maar straks “koning der koningen”!

Delen: