GoedBericht.nl logo
English Blog

1Korinthe 1:18 – een dwaas woord!

28-10-2018 - Geplaatst door Andre Piet

Want het woord van het kruis is wel voor hen die verloren gaan dwaasheid, maar voor hen die worden gered is het kracht van God.

“Het woord van het kruis” is het woord omtrent de gekruisigde Christus (:23). Inmiddels is hij weliswaar opgewekt uit de doden en in heerlijkheid bij GOD. Maar Paulus’ evangelie begon bij het kruis. Een houten paal waaraan iemand was vastgenageld. Een embleem van een afschuwelijke executie diende als logo van Paulus’ boodschap van overwinning. Het kruis symboliseert de afwijzing van de politieke en godsdienstige wereld. Wie daarin zijn vertrouwen stelt, maakt zichzelf sowieso tot een dwaas in de ogen van de wereld.

Vandaag doet GOD een woord van triomf uitgaan in de wereld, middels een symbool van ultieme vernedering. Dat is Gods werkwijze. Een volstrekt belachelijk instrument moet dienen tot redding. In Noachs dagen was dat een houten schip op het droge. Voor Mozes een biezen mandje. Voor Simson een verdorde ezelskaak. In Davids strijd tegen Goliath was het een slinger met een steentje. Enzovoort.

Ook het woord dat GOD vandaag doet uitgaan is niet populair of ‘sexy’. Het is verachtelijk ‘by design’. Maar juist zó verzamelt GOD zich een ‘uitroepsel’. Zie daar GODS kracht en wijsheid!

Delen: