GoedBericht.nl logo
English Blog

Kolosse 1:23 – de hoop van het evangelie

23-02-2018 - Geplaatst door Andre Piet

…  om jullie te presenteren, heilig en smetteloos en onaanklaagbaar voor zijn aangezicht, indien jullie blijven in het geloof, gefundeerd en standvastig en niet afgebracht worden van de hoop van het evangelie…

Paulus spreekt over wat God met ons leven hier op aarde wil doen. Dat is zijn werk. Voor ons komt het er op aan standvastig te blijven in “de hoop van het evangelie”. Wat die hoop is, had hij een paar verzen eerder beschreven (1:20). God gaat “door het bloed van het kruis”, het al met Zich verzoenen. Alle vijandschap en vervreemding zal plaatsmaken voor vrede. Het kruis van Golgotha, staan garant voor deze hoop.

In het christendom heeft men zich niet alleen laten afbrengen van “de hoop van het evangelie”, men heeft die verwachting zelfs tot een ketterij verklaard. De gezonde leer verdraagt men niet meer. Een ontwikkeling die trouwens door Paulus was voorzegd (2Tim.4:3).

Ondertussen is deze “hoop van het evangelie” nog steeds het antwoord op de grote vragen van zowel het hart als het hoofd. Deze hoop sluit niet alleen alle vrees uit, het geeft GOD de eer die Hem toekomt! Want Hij laat nooit varen de werken van zijn handen.
Laat u niet van deze hoop afbrengen!

Delen: