GoedBericht.nl logo
English Blog

Efeze 1:20 – rechts gezeten

24-02-2018 - Geplaatst door Andre Piet

… hem opwekkend vanuit doden, en hem doen zitten rechts van Hem…

De verheerlijking van Christus begint bij zijn opwekking vanuit de doden. GOD wekte hem op in onvergankelijkheid. Nooit zal hij meer de dood smaken. Hij is de Eersteling, d.w.z. zoals Christus werd levend gemaakt, zo zal heel de mensheid worden levend gemaakt (1Kor.15:22). Ieder in zijn eigen rangorde.

Na Christus’ opwekking, veertig dagen later, deed GOD Christus zitten, rechts van Hem. Rechts staat altijd voor voorrang en eer. Zoals links symbool staat voor achterstelling. Wat je links laat liggen, geef je geen aandacht. Ook in de politiek roepen de begrippen rechts en links, deze gedachten op. Rechts verdedigt de belangen van hen die voorrang genieten. Links daarentegen bekommert zich om hen die achtergesteld zijn.

Met Christus’ opwekking begon zijn verhoging. Verrezen uit de sfeer van de dood. Maar daarna ook “gezeten aan de rechterhand van de troon der Majesteit in de hemelen” (Hebr. 8:1). Dáár is hij nu. Onttrokken aan het oog. Als de hogepriester achter het voorhangsel bij het gouden ‘verzoendeksel’. Op aarde is hij volkomen verborgen. En toch is hij “gekroond met eer en heerlijkheid”. Dat is Christus’ positie vandaag. En ook van allen die “in hem” zijn.

Delen: