GoedBericht.nl logo
English Blog

1Korinthe 6:15 – weten jullie niet…?

16-03-2019 - Geplaatst door Andre Piet

Weten jullie niet dat jullie lichamen leden van Christus zijn? Zal ik dan de leden van Christus opheffen zodat ik er leden van een hoer van zou maken? Moge dat niet gebeuren!

Ook hier weer die retorische vraag “weten jullie niet…?”. Paulus doet een beroep op eerder onderwijs dat hij hen had gegeven. Waren ze dat vergeten? Als gelovigen zijn we leden van Christus. ‘Leden’ is een anagram van ‘delen’: we maken deel uit van Christus. Later zal Paulus schrijven (12:13) dat we “in één geest tot in één lichaam zijn gedoopt”. Dat we leden van Christus zijn is inclusief ons lichamen. Want onze lichamen zullen worden opgewekt in onvergankelijkheid.

Deze wetenschap geeft ons lichaam een buitengewoon verheven status! En dat maakt ook meteen duidelijk hoe ongepast het is om onszelf als leden van Christus op te heffen en er leden van een hoer van te maken. Dat is geen kwestie van ongeoorloofd, het is ongerijmd. Hier zien we opnieuw dat schreefgroei in de wandel begint bij onwetendheid. Daarom is “gezonde leer” onontbeerlijk voor goede praktijk. Weten hoe het zit. Paulus verbiedt hier niet, maar toont vragenderwijs aan hoe bizar hoererij is in het licht van wat wij in Christus zijn.

Delen: