GoedBericht.nl logo
English Blog

Genesis 19:9 – als vreemdeling de wet stellen?

18-03-2019 - Geplaatst door Andre Piet

… Deze ene is als vreemdeling komen vertoeven om ons geheel en al de wet te stellen!

Lot had ooit gekozen zich in dit gebied te vestigen: Sodom. Een stad met een tot op vandaag spreekwoordelijke reputatie. En Lot heeft geleden in die verdorven omgeving. We lezen dat hij daar dagelijks zijn rechtvaardige ziel kwelde (2Petr.2:8). Wellicht mede omdat hij een vooraanstaande positie had in de stad. Hij was immers gezeten “in de poort van Sodom” (Gen.19:1), de plaats waar de politiek ook bedreven werd. Lot had ongetwijfeld goede bedoelingen om als rechtvaardige zijn invloed te laten gelden in Sodom. Maar zijn stadgenoten stelden dat niet op prijs. Want een vreemdeling diende zich niet te bemoeien met hun zaken. En behalve dat Lot er zelf ongelukkig van werd, werd de stad er (zoals bekend) ook al niet beter van.

Abraham had dit soort problemen niet. Hij was loyaal en had een goed getuigenis. Hij was zeker niet wereldvreemd maar wel een vreemdeling. Abraham kreeg nooit het verwijt zijn omgeving de wet te stellen. Daar hield hij zich verre van. In hem zien we een prachtig voorbeeld van wat Paulus bedoelde met het leiden van “een stil en rustig leven” (1Tim.2:2).

Delen: