GoedBericht.nl logo
English Blog

1Korinthe 6:16 – die twee…

20-03-2019 - Geplaatst door Andre Piet

Of weten jullie niet dat wie deel heeft aan een hoer, één lichaam met haar is? Want er staat nadrukkelijk: “die twee zullen tot één vlees zijn”.

Opnieuw doet Paulus een beroep op wat zijn lezers geacht worden te weten en hij verwijst naar het bekende Genesis 2 vers 24. Daar lezen we dat na de creatie van de vrouw uit Adam, wordt gezegd dat “daarom… een man zijn vrouw zal aanhangen en die twee zullen tot één vlees zijn”. “Die twee”, dat is dus een man en zijn vrouw, waarbij het “één vlees zijn” verwijst naar de lichamelijke eenwording oftewel de seksuele gemeenschap.

Bij hoererij (porneia) is weliswaar sprake van een man die gemeenschap heeft met een vrouw, alleen niet zijn vrouw. “Eén vlees zijn” is al vanaf Adam exclusief bestemd voor een man en zijn vrouw. Twee mensen die zolang zij leven, bij elkaar horen. Het is nooit anders geweest. Jezus beriep zich op deze woorden (Mat.19:5) en Paulus doet dat hier en elders ook (Ef.5:31). Ideeën en gebruiken in de wereld mogen dan voortdurend aan verandering onderhevig zijn, Gods gedachten blijven dezelfde. Daarom kunnen we op zijn woord bouwen, wat mensen ook denken of beweren. Dat is GODS trouw!

Delen: