English blog

1Korinthe 6:12 – alles geoorloofd

08-10-2017 - Geplaatst door Andre Piet

Alles is mij geoorloofd, maar niet alles is nuttig. Alles is mij geoorloofd, maar ik zal mij onder niets laten knechten.

Bovenstaand motto komen we bij herhaling tegen in deze Korinthe-brief (zie ook 10:23). Het is illustratief voor de radicale vrijheid die Paulus voorstond. “Alles is mij geoorloofd…”. Nooit is de vraag voor een gelovige dus: is dit geoorloofd? Of, mag ik dit nu wel of niet? Het zijn inderdaad de vragen waar de doorsnee-christen altijd maar druk mee is. En waar preken over gaan. Maar het is ‘wet’ waardoor mensen worden belast en terneer gedrukt. De vraag is op voorhand buiten de orde. Omdat “alles mij is geoorloofd”.

Paulus wijst een ander leidraad aan voor ons handelen. Een toetssteen die altijd ter zake doet. Is het nuttig? Draagt het bij aan het welzijn van anderen. Bouw ik ermee op? Het is dit type vraagstelling dat er echt toe doet. En verrassende gezichtspunten biedt. Het motiveert zonder schuldgevoel.

Waar Paulus vooral aan denkt bij ‘nuttig’ is het nut met het oog op het Evangelie. Draagt het bij aan de verspreiding van het Goede Bericht? Worden mensen blij gemaakt met het geweldig nieuws over de Redder der wereld? Dát is nuttig.

Delen: