GoedBericht.nl logo
English Blog

1Korinthe 6:11 – sommigen van jullie waren dat

06-03-2019 - Geplaatst door Andre Piet

En sommigen van jullie waren dat, maar jullie werden schoongewassen, jullie werden geheiligd, jullie werden gerechtvaardigd in de naam van de Heer Jezus Christus en in de geest van onze God.

Paulus gaf ons in de voorgaande verzen een inkijkje op de samenstelling en achtergrond van de Korinthische ekklesia. Hij had het over hoereerders, afgodendienaars, echtbrekers, homoseksuelen, dieven, oplichters, dronkaards, lasteraars en rovers. Een aantal van de Korinthiërs konden daar uit ervaring over meespreken. Inmiddels hadden zij deze praktijken achter zich gelaten.

Het waren geen trainingen of therapieën waardoor de Korinthiërs waren veranderd. Het was het krachtige Woord van GOD dat tot hen kwam en als in een bad hun denken had schoongewassen. Dat is nog eens ‘brainwash’! De woorden “geheiligd” en “gerechtvaardigd” in dit vers staan in de passieve vorm. Dat betekent: het overkwam hen. Het was GOD die hen had geheiligd, d.w.z. apart gezet. En GOD had hen tot rechtvaardigen verklaard in zijn ogen. Inderdaad, “in de naam van de Heer Jezus Christus”. De naam JEZUS zegt: “JAHWEH is Redder”! Zonder mitsen en maren: “ieder in zijn eigen rangorde”. Wat een reinigende, heiligende en rechtvaardigende kracht ligt in die naam besloten! Ziedaar het geheim van ware transformatie.

Delen: