GoedBericht.nl logo
English Blog

Efeze 4:1 – waardevolle wandel

11-03-2019 - Geplaatst door Andre Piet

Ik roep jullie dan op broeders, ik de gevangene in [de] Heer, waardig te wandelen der roeping waarmee jullie werden geroepen.

Bovenstaand vers is een keerpunt in de Efeze-brief. In de voorgaande drie hoofdstukken stond Paulus uitgebreid stil bij de roeping waaraan we als gelovigen deel hebben gekregen. Eén gemaakt met Christus Jezus die het hoofd van de ekklesia is, zijn lichaam. Zijn positie en toekomst is onze positie en toekomst.

Vanaf 4:1 volgen drie hoofdstukken met oproepen en aanmoedigingen omtrent onze wandel. Het samenvattend woord dat Paulus daarvoor gebruikt is ‘waardig’. Dat woord is afgeleid van ‘waarde’ en verwant aan ‘naar waarde schatten’ en ‘waarderen’. De gedachte is dat onze wandel de waarde zou tonen van de roeping waarmee we werden geroepen.

Een waardige wandel is geen wandel waarbij we gefocust zijn op onze wandel. Of het wel netjes is en door de beugel kan. Dan hebben we het over vorm en dat is al even leeg en ijdel als de wandel van de wereld (Ef.4:17). Een waardige wandel daarentegen is een wandel waarin we ons bewust zijn van de waarde van onze roeping! Dat besef geeft onze wandel inhoud en maakt elke stap die we zetten waardevol en rijk!

Delen: