GoedBericht.nl logo
English Blog

Efeze 2:9 – opdat niemand roeme

22-03-2018 - Geplaatst door Andre Piet

Want in genade zijn jullie geredden, door geloof en dat niet vanuit jullie zelf: Gods naderingsgeschenk is het. Niet vanuit werken, opdat niemand zich zou beroemen.

De woorden “en dat niet vanuit jullie zelf” verwijzen terug naar heel het voorgaande in de zin. In het Nederlands kun je dat weliswaar niet zien maar in het Grieks waarin Paulus dit optekende, wel degelijk. Gered-zijn en geloof vormen een totaalpakket: het is alles genade en niets uit onszelf.

Dat álles genade is, inclusief geloven, is wezenlijk. Want zou er ook maar iets van onszelf zijn, dan hadden we reden om onszelf te roemen. Al was het maar onze verstandige keuze om God te geloven. Vergeet het maar gerust. Geloof is evenals redding GODS prestatie. Want Hij opent oren, ogen en harten. Hij overtuigt. Dat is zijn verdienste.

Niemand heeft zichzelf gemaakt. Het is GOD die ons heeft bedacht en die ons formeert. Hij is het die alles geeft op zijn tijd. En dus krijgt Hij ook alle eer. En als Hij bij machte is mij te doen geloven, dan kan Hij dat aan iedereen geven. Sterker nog: elk schepsel zal tot hartelijke erkenning komen van Hem (Filp.2:11) en zich in Hem alleen beroemen!

Delen: