GoedBericht.nl logo
English Blog

Efeze 6:2,3 – veelbelovend!

08-09-2018 - Geplaatst door Andre Piet

Eer je vader en moeder, dat is een eerste voorschrift in belofte (opdat het je wel zou gaan, en dat je een lange tijd op de aarde zou zijn).

Kinderen zouden hun ouders gehoorzaam (lett. onder-horig) zijn. Dat is alles wat van kinderen wordt gevraagd (6:1). Paulus ondersteunt dit met een citaat uit de wet van Mozes: “eer je vader en moeder”. Dat is het eerste voorschrift in de wet dat aan kinderen wordt gegeven. Het is waar, dit voorschrift maakt deel uit van de wet die slechts aan Israël werd gegeven. Toch is de morele strekking ervan universeel.

Bovendien is het een “voorschrift in belofte“, schrijft Paulus. “Opdat het je wel zou gaan…”. Voor Israël gold zelfs dat het eerbiedigen van het voorschrift hen lang zou laten leven in het land dat GOD hen zou geven (Ex.20:12). Van kinderen wordt niet slechts één simpel en billijk ding gevraagd. Het is nog veelbelovend ook, want daardoor zou het hen wel gaan! Waar kinderen hun ouders respecteren, zullen ze zelf het beste functioneren. Dat is dus een win-win situatie.

Wat een voorrecht voor kinderen (en hun ouders!) als ze beseffen hoe eenvoudig hun taak is, maar ook hoe veelbelovend dat is!

Delen: