GoedBericht.nl logo
English Blog

Efeze 6:1 – gehoorzaamt jullie ouders

07-09-2018 - Geplaatst door Andre Piet

Kinderen, gehoorzaamt jullie ouders in de Heer, want dit is rechtvaardig.

Eerder schreef Paulus zijn lezers aan, zich aan elkaar te onderschikken (5:21). Dat betekent dat iedereen in een ondergeschikte positie zich ook als ondergeschikt zou opstellen. Dat wil zeggen: de ander als leidinggevend te erkennen. Vrouwen zouden zich onderschikken aan hun mannen (5:22) en daarmee hen erkennen als degenen die voorop gaan en een beslissende stem hebben.

In gezonde verhoudingen worden besluiten in overleg en harmonie genomen. Maar stel, er is sprake van een patstelling of conflict. Dan zou er iemand zijn die de knopen doorhakt. In een huwelijk is dat de man en in een gezin zijn dat de ouders. Ouders zijn niet (zozeer) de baas over hun kinderen, ze zijn verantwoordelijk voor hun kinderen. Gaat het de kinderen in huis niet goed, dan zijn de ouders daarop aanspreekbaar.

Met deze zware verantwoordelijkheid van ouders is het niet meer dan billijk en recht dat kinderen de ouders als hun meerderen erkennen. De ouders zorgen voor hun kinderen en betalen voor hen (2Kor.12:14) en de kinderen op hun beurt erkennen het gezag van hun ouders door gehoor te geven aan wat zij zeggen. Heel simpel, meer wordt van kinderen niet gevraagd.

Delen: