GoedBericht.nl logo
English Blog

1Korinthe 10:10 – mort niet

13-07-2019 - Geplaatst door Andre Piet

En mort ook niet zoals sommigen van hen, en zij kwamen om door de uitroeier.

Als er één type gedrag bij Israël opvalt tijdens de woestijnreis, dan is het wel morren. Steevast wendt het volk zich daarvoor tot hun leiders Mozes en Aäron. In de geschiedenis waar Paulus in dit vers op doelt, gaat het om de opstand van Korach, Dathan en Abiram (Num.16). Met een groep medestanders organiseerden zij een opstand tegen het gezag van Mozes en Aäron. Maar God antwoordde door de aarde te openen en in één keer alle opstandelingen te verzwelgen. Een dag later mopperde het volk tegen Mozes en Aäron over deze afloop en dan lezen we over een plaag die het volk dodelijk treft. Hier heet dat “de uitroeier” (vergl. Hebr.11:28).

Morren is een uiting van onvrede. Onvrede over wat GOD beschikt en geeft. In de opstand o.l.v. Korach is dat onvrede over het leiderschap dat GOD geeft. Hoewel dit van meet af aan onmiskenbaar was. En dan toch dat redeneren en rebelleren. Zo werden in de begintijd van de ekklesia apostelen aangesteld. Zij hebben het fundament gelegd. Zij hadden de autoriteit om de Schriften te completeren. Vrede ontvang je door daarnaar te luisteren!

Delen: