GoedBericht.nl logo
English Blog

1Korinthe 10:11 – geschreven tot attendering van ons

14-07-2019 - Geplaatst door Andre Piet

Deze dingen nu overkwamen hen typologisch en het werd geschreven tot attendering van ons want de einden van de aeonen heeft ons bereikt.

De dingen die Paulus zojuist uit Israëls woestijnervaringen opsomde (afgoderij, hoererij, God uitproberen en morren) zijn niet slechts historisch. Nee, het overkwam de Israëlieten om typologische redenen. Het is bedoeld als ’teken’ en dus met een be-teken-is. De reden dat het in de Schriften is vastgelegd, is om ons daarop attent te maken. Paulus zei niet: ach, dat was het oude testament en daar hebben wij niet meer mee van doen. Integendeel! De geschiedenissen hebben plaatsgevonden en zijn opgeschreven juist voor ons en we zouden aandacht geven aan de typologie daarin. Want daarvoor is het alles te boek gesteld!

De “ons” voor wie alles is opgeschreven en bestemd, zijn degenen die “de einden van de aeonen heeft bereikt”. In de theologie is het gangbaar te denken in termen van ‘de eindeloze eeuwigheid’. De Schrift kent dat niet. Aeonen zijn begrensde wereldtijden. Elk met een einde. Met de komst van de Messias breken “de aeonen der aeonen” aan. Alle voorgaande aeonen overtreffend. Al die aeonen vinden hun doeleinde in Christus. En wij staan op dat kruispunt.

Delen: