GoedBericht.nl logo
English Blog

Efeze 4:23 – verjongd worden

14-07-2018 - Geplaatst door Andre Piet

… maar verjongd worden in de geest van het denken van jullie…

Tegenover het gedrag dat past bij de oude mens (:22) staat het gedrag dat hoort bij de nieuwe mens. Terwijl de oude mens continue aan bederf onderhevig is (:22), wordt de nieuwe mens voortdurend verjongd. De nieuwe mens vindt immers haar oorsprong in “de laatste Adam, een levendmakende geest” (1Kor.15:45). Dat is de opgewekte Christus, die de dood heeft overwonnen. Dit feit is de garantie dat uiteindelijk de dood teniet zal worden en alle mensen eens voor altijd levend gemaakt zullen worden (1Kor.15:22-28)! Dat is het Goede Bericht en door dat te geloven leren we een vitale levenskracht kennen, die “de geest van het denken” dagelijks verjongt.

De wereld is vergankelijk en wordt beheerst door de dood. Dat zet een allesbeheersende stempel op het denken van mens. Ook als hij dat gegeven probeert weg te drukken en als motto voert “laten we eten en drinken, want morgen sterven we”. YOLO – you only live once. Maar dat is geen LEVEN, dat is langzaam doodgaan. LEVEN is dat wat Christus in onvergankelijkheid aan het licht bracht toen de steen van het graf werd afgewenteld. Definitief. Dat feit en die garantie vitaliseert ons denken!

Delen: