GoedBericht.nl logo
English Blog

Efeze 4:24 – de nieuwe mens aantrekken

15-07-2018 - Geplaatst door Andre Piet

… maar verjongd worden in de geest van jullie denken, en de nieuwe mens aantrekt, die overeenkomstig God wordt geschapen, in rechtvaardigheid en rechtschapenheid van de waarheid.

Zoals gelovigen de kledij van de oude mens zouden uittrekken, zo zouden zij ook de kledij van de nieuwe mens aantrekken. Het betekent dat we het gedrag aanpassen aan onze nieuwe identiteit. Paulus stelt het onbekommerd voor als het verwisselen van een jas. Daar is niets gecompliceerd aan. Het vergt geen cursus en evenmin een therapeutisch traject. Het begint met een verjongingskuur in de geest van ons denken. Ons denken wordt vernieuwd door ‘input’ van Boven. We leren wie we zijn in Christus. Zo transformeert het Woord van GOD ons van binnenuit (Rom.12:2). Het geeft richting, motiveert en bekrachtigt daartoe.

De nieuwe mens is de mensheid die begon bij “de laatste Adam”. Sinds Christus’ opstanding als Eersteling, zijn er twee soorten mensen op aarde. De oude, die dateert vanaf Adam en is slechts ‘beperkt houdbaar’. Sterfelijk. De nieuwe daarentegen is de definitieve creatie van GOD. “De eerste mens” (aards) diende slechts om “de tweede mens” (hemels) te introduceren (1Kor.15:47). Dát is de nieuwe mens: volmaakt, rechtvaardig, rechtschapen en gekenmerkt door waarheid!

Delen: