GoedBericht.nl logo
English Blog

1Korinthe 12:13 – één doop – in géést

01-10-2019 - Geplaatst door Andre Piet

Want ook in één geest worden wij allen tot in één lichaam gedoopt, hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen, en allen wordt ons één geest te drinken gegeven.

Deel krijgen aan het ene lichaam, “de Christus” (:12) vindt niet plaats middels mensenhanden. Het is niet zichtbaar of tastbaar. De doop waarvan hier sprake is, is die “in één geest“. Ooit was het Johannes die in de Jordaan het volk Israël doopte en bij herhaling benadrukte dat hij in water doopte, maar dat degene die na hem zou komen, zou dopen in geest. De doop van Johannes is een doop in water, de doop van Christus is een doop in geest. Dát is de ware christelijke doop!

Allen die drinken van de ene geest van GOD oftewel van het levende water (lees: van de woorden GODS) die worden toegevoegd aan de ekklesia. Deel uitmaken van dit lichaam is geen zaak van menselijke administratie. En geen commissie van mensen gaat daar over. Afkomst speelt daarin geen rol en iemands maatschappelijke positie heeft er ook maar iets mee te maken. Ook staat het volkomen los van godsdienstige plichtplegingen. Het criterium is puur geestelijk: drink je van de levende woorden GODS?

Delen: