GoedBericht.nl logo
English Blog

Efeze 1:22 – alles onder zijn voeten

07-03-2018 - Geplaatst door Andre Piet

En Hij onderschikt alles onder zijn voeten…

Als Paulus schrijft dat God alles onderschikt aan Christus’ voeten, dan verwijst hij naar Psalm 8. Dat is de psalm waar gevraagd wordt: “Wat is de sterveling, dat U hem gedenkt, en de Ben Adam, dat U hem opmerkt?”. Het gaat in die psalm niet over Adam of over de mens in het algemeen, maar over “de Ben Adam”, d.w.z. de Zoon van de Mens. Hij zou eerst een korte tijd beneden de engelen gesteld worden om daarna met eer en heerlijkheid te worden gekroond.

De onderwerping van alles onder zijn voeten, neemt een aanvang in de komende aeon. Niet eerder. Het is de kenmerkende glorie van de komende aeonen (wereldtijdperken), dat Christus daarin zal heersen en dat alles onder zijn voeten zal worden geschikt. Deze aeonen worden heel vaak in de Schrift “de aeonen der aeonen” genoemd. In heerlijkheid overtreffen ze ver de wereldtijdperken die tot dusver zijn geweest. En het zal steeds grootser en heerlijker worden!

De laatste vijand die Christus onder zijn voeten zal stellen is de dood (1Kor.15:26). Dat betekent dat hij uiteindelijk allen die dan nog dood zijn, zal levend maken. Geen dood meer en GOD zal worden “alles in allen”!

Delen: