GoedBericht.nl logo
English Blog

1Korinthe 10:1-3 – allen!

04-07-2019 - Geplaatst door Andre Piet

Want ik wil niet broeders, dat jullie onwetend zijn dat onze vaders allen onder de wolk waren en allen door de zee gingen, en allen in Mozes werden gedoopt, in de wolk en in de zee en allen dezelfde geestelijke voeding aten…

Paulus attendeert de Korinthiërs (“jullie”) op de geschiedenis van “onze vaders”, d.w.z. die van de afzenders Paulus en Sostenes (1Kor.1:1), beide Joden (Hand.18:17). Paulus wil zijn lezers graag het volk Israël voorhouden als type om van te leren (:11).

Sleutelwoord in de eerste vier verzen is “allen”. Allen waren onder de wolk, allen gingen de zee door, allen waren in Mozes gedoopt, allen aten geestelijk voedsel en allen dronken geestelijke drank. Het volk dat hier beschreven wordt is ongekend bevoorrecht! Dat was herkenbaar voor de Korinthiërs, want dat waren zij ook. Allemaal. Ook zij genoten dag en nacht de leiding van Gods geest (“onder de wolk”). Ze waren verlost uit de wereld (“door de zee”). Geïdentificeerd met Christus, met hem aan het hoofd (“in Mozes gedoopt”). En zoals het volk heel de woestijnreis dagelijks brood uit de hemel ontving, zo aten ook de Korinthiërs van hemels manna, het woord van God. Besef je wel hoe enorm gezegend je bent?

Delen: