GoedBericht.nl logo
English Blog

Efeze 4:9 – de lagere delen van de aarde

20-06-2018 - Geplaatst door Andre Piet

Echter het “Hij gaat op”, wat is dat indien hij ook niet afdaalde tot in de lagere delen van de aarde?

Paulus borduurt hier voort op het vers uit psalm 68 dat hij zojuist citeerde. In die psalm wordt profetisch gesproken van het opgaan van de Messias. Paulus vraagt zich af: wat betekent dat ‘opgaan’ anders dan hij ook is ‘afgedaald’? Het doet denken aan wat hij schrijft in Filippi 2:5-11: Christus heeft zich vernederd en de gestalte van een slaaf aangenomen en werd gehoorzaam tot de dood, ja, tot de dood van het kruis. En daarom heeft GOD hem ook uitermate verhoogd.

Toch spreekt Paulus hier niet alleen over een morele verhoging en vernedering. Nee, want Christus voer ook letterlijk omhoog vanaf de Olijfberg. Maar dat niet alleen. Wist u dat het meer van Galilea, de rivier de Jordaan en de Dode Zee het laagst gelegen gebied van de hele wereld is? Ongeveer 200 tot 400 meter beneden de zeespiegel. Jezus’ bediening begon met zijn doop in de Jordaan en daarna verhuisde hij van Nazareth naar Kapernaüm, aan het meer van Galilea (Mat.4:13). Daar begon zijn vernedering en daalde hij letterlijk af naar “de lagere delen van de aarde”.

Delen: