GoedBericht.nl logo
English Blog

Efeze 4:8 – een dubbelzinnig citaat uit de Psalmen

19-06-2018 - Geplaatst door Andre Piet

Daarom zegt Hij: opgaand in de hoogte, neemt Hij de gevangenschap gevangen en geeft Hij gaven aan de mensen.

Christus schenkt genade aan alle gelovigen afzonderlijk. En daarvoor citeert Paulus David in Psalm 68:18. Daar wordt voorzegd hoe God (in de Messias) zal opgaan naar Sion. Hoe Hij verhuist van Sinaï (68:17) naar Sion (68:16). Het spreekt van de overgang van het oude verbond (Sinaï) naar het nieuwe verbond (Sion).

Maar het opgaan naar Sion is dubbelzinnig. Het verwijst letterlijk naar de berg die de Messias straks zal beklimmen om zijn zetel in te nemen. In het verborgene echter verwijst het naar hoe Hij ten hemel zou opvaren. Naar Sion als type van het hemelse Jeruzalem (Hebr.12:22).

Met het opgaan naar Sion neemt Christus de gevangenschap gevangen. Letterlijk wordt dit vervuld wanneer Hij de ballingschap van Israël zal keren en het volk zal brengen naar het beloofde land en hen rijkelijk gaven zal toedelen. Maar in het verborgene verwijst dit naar de tegenwoordige tijd. Hoe de ekklesia, die in ballingschap (gevangen) is in deze wereld, door Christus is meegenomen naar de hoogte in de hemel. En op die hoge plaats draagt Hij zorg voor de ekklesia en deelt Hij gaven uit!

Delen: