GoedBericht.nl logo
English Blog

Efeze 4:10 – het al tot volheid brengen

21-06-2018 - Geplaatst door Andre Piet

Hij die afdaalde, hij is het ook die opging boven alles van de hemelen, opdat hij het al tot volheid zou brengen.

Op aarde ging Jezus in vernedering zijn weg om uiteindelijk de meest vernederende dood te sterven. Vanaf de derde dag in het graf begon zijn verhoging. Paulus benadrukt in zijn gevangenis-brieven de tegenwoordige, verborgen positie van de opgewekte Christus, aan Gods rechterhand.

Die plaats daar “boven alles van de hemelen” onttrekt zich volkomen aan het oog. Wetenschappers en nieuwsrubrieken kunnen er niets mee. Politici evenmin. Dat is ook niet de bedoeling. Christus is verborgen en dat kenmerkt de tegenwoordige tijd. Vandaar dat Paulus elders (Kol.3:3) aan gelovigen schrijft: “het leven van jullie is verborgen, samen met Christus in God”.

Vandaag verzamelt God zich, uiteraard óók in het verborgene, een uitroepsel (ekklesia) om “het lichaam van Christus” te zijn. Om straks in zijn positie te delen en hemel en aarde te gaan beheren. Het hoofd is daar reeds “… opdat hij het al tot volheid zou brengen”. GOD denkt groots en alomvattend. Wat zouden we anders van Hem verwachten?! “Het al” zal door Christus tot volheid worden gebracht. Dat is hoog als de hemel en wijd als de zee!

Delen: