GoedBericht.nl logo
English Blog

Efeze 4:11 – het fundament is gelegd

22-06-2018 - Geplaatst door Andre Piet

En Hij heeft inderdaad de apostelen gegeven, zowel de profeten, zowel de evangelisten, zowel de herders en leraars…

Al eerder schreef Paulus (2:20) dat apostelen en profeten het fundament hebben gelegd. Het woord ‘apostel’ betekent letterlijk ‘afgevaardigd’. Het duidt op hen die Jezus Christus als de Opgestane hoogst persoonlijk hebben gezien en door hem zijn gezonden. Dat zijn in de eerste plaats “de twaalf” en als laatste ook Paulus. Allemaal mensen uit de eerste generatie.

De gaven die hier worden genoemd houden verband met de tijd dat de ekklesia onmondig was. In de navolgende verzen maakt Paulus duidelijk dat ze gegeven zouden worden “totdat” de fase van onmondigheid voorbij zou zijn. De gaven waarvan hier sprake is, zijn allemaal ‘fundamenteel’ – het fundament betreffend.

De apostelen en profeten legden het fundament. Het Woord van God hebben ze met gezag doorgegeven en te boek gesteld. Dat deden ze als “evangelisten”. Denk daarbij aan Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes. Maar ook als “herders en leraars” hebben ze het Woord Gods onderwezen en de kudde geweid. Zo is in hun dagen het Woord gecompleteerd en zwart op wit vast gelegd. Wat zij ons hebben nagelaten is algenoegzaam. Meer hebben we niet nodig!

Delen: