GoedBericht.nl logo
English Blog

Efeze 4:12 – de toebereiding van de heiligen

23-06-2018 - Geplaatst door Andre Piet

… om de toebereiding van de heiligen, tot werk van bediening, tot opbouw van het lichaam van Christus…

We zagen en zullen zien dat de vijf bedieningen die Paulus noemde (4:11), allen verband houden met de tijd van “de apostelen en profeten”. De generatie waarin het Woord werd gepredikt en te boek werd gesteld.

De eerste reden waarom deze gaven werden gegeven is “om de toebereiding van de heiligen”. Het woord voor “toebereiding” wordt elders vertaald met “in orde brengen”, of “gereedmaken”. Zo wordt het in Mat.4:21 gebruikt voor de zonen van Zebedeüs die bezig waren hun visnetten in orde te brengen. Het idee is dat Christus de gaven gaf om “de heiligen” (=zij die apart gezet zijn) gereed te maken.

Vergis u niet: “de heiligen” moesten worden ‘gereset’ nu Israëls bekering in die tijd niet had plaatsgevonden. Zoals visnetten voor hergebruik dienen te worden hersteld, zo moesten “de heiligen” opnieuw worden ingesteld voor een nieuw ‘programma’. Dat is “het geheim” dat Paulus vanuit de gevangenis bekendmaakt. Een afgebakend Israël, gescheiden van de natiën, maakte plaats voor “het lichaam van Christus”, waarin de twee (Jood en heiden) tot één zijn gemaakt. Christus heeft zijn ekklesia toegerust om hen voor deze nieuwe formatie gereed te maken!

Delen: