GoedBericht.nl logo
English Blog

Efeze 3:8 – de onnaspeurlijke rijkdom van Christus

13-05-2018 - Geplaatst door Andre Piet

Aan mij, de allergeringste van alle heiligen, werd deze genade gegeven, aan de natiën te evangeliseren, de onnaspeurlijke rijkdom van de Christus

Paulus zou aan de natiën evangeliseren: ‘aansteken’ met het goede bericht van “de onnaspeurlijke rijkdom van Christus”. Dat deze rijkdom onnaspeurlijk is, bevestigt wat we al eerder zagen (:5) en ook nog zullen zien (:9). Het was voorheen verborgen en via Paulus geopenbaard.

Rijkdommen genoeg in deze brief. Zoals “de rijkdom van genade” (1:7), “de rijkdom van de heerlijkheid van zijn lotdeel”(1:18) en “de overtreffende rijkdom van zijn genade” in de komende aeonen (2:7). GODS plan is alomvattend en ‘werk in uitvoering’. Aeonen zullen nog volgen en pas “in de volheid van de tijdperken” zal alles zijn samengevat in de Christus (1:10).

Het onnaspeurlijke van “de rijkdom van de Christus” is in deze brief hierin gelegen: de Christus dat is het Hoofd samen met zijn lichaam, de ekklesia. GOD is vandaag bezig een gezelschap uit te roepen dat Hij heeft voorbestemd om deel uit te maken van de Christus. Bestemd om vanuit de hoogste positie, “te midden van de hemelsen” (2:7), het heelal tot haar bestemming brengen (1:22). Heel de schepping is voorbestemd tot heerlijkheid, maar de hoogste plaatst, letterlijk en figuurlijk, is weggelegd voor de ekklesia!

Delen: