GoedBericht.nl logo
English Blog

Efeze 3:9 – het beheer van het geheim

16-05-2018 - Geplaatst door Andre Piet

…Aan mij, de allergeringste van alle heiligen, werd deze genade gegeven, aan de natiën te evangeliseren de onnaspeurlijke rijkdom van de Christus en allen te verlichten, wat het beheer van het geheim [inhoudt], dat verhuld werd vanaf de aeonen in God, die het al schiep…

Wereldtijdperken gingen voorbij. GOD had zich Israël verkozen en maakte aan hen zijn woorden bekend. En toch, al die tijd  verzweeg Hij iets dat in zijn hart was. Hij verhulde het en hield het verborgen. Totdat hij eindelijk aan Paulus het geheim bekendmaakte. De Schepper van hemel en aarde met zijn alomvattend voornemen verkoos daartoe… “de allergeringste”. Om via hem, “allen te verlichten”. Jood en heiden – alle natiën.

Wat de inhoud van het geheim is, had Paulus zojuist (:6) verteld. Maar nu gaat het Paulus erom, “allen te verlichten wat het beheer van het geheim inhoudt”. Het beheer (of de huishouding) dat aan hem was toevertrouwd (:2).

Als beheerder maakt hij vanuit de gevangenis duidelijk hoe het vandaag toegaat in GODS huis. De aparte positie van Israël is niet langer aan de orde. De tussenmuur tussen Jood en heiden is weggebroken. “De wet der geboden” (2:15) geldt niet langer als huisregel, maar het licht van “de genade GODS” (3:2)!

Delen: