GoedBericht.nl logo
English Blog

Efeze 3:10 – wat de ekklesia nu mag doen

17-05-2018 - Geplaatst door Andre Piet

… opdat nu bekend gemaakt zal worden aan de overheden en de autoriteiten te midden van de hemelsen, door de ekklesia, de veelkleurige wijsheid van de God…

Paulus was geroepen “allen te verlichten, wat het beheer van het geheim inhoudt” (:9). Met als doel dat nu, door de ekklesia, de veelkleurige wijsheid van GOD bekend gemaakt zou worden aan hemelse overheden en autoriteiten.

Over deze overheden en autoriteiten had Paulus eerder geschreven, dat de opgewekte Christus boven hen een plaats heeft ontvangen (1:21). Maar ook dat hij deze superieure plaats deelt met de ekklesia, zijn lichaam (1:22). Tot op vandaag is dat verborgen en pas in de toekomende aeonen zal dit openbaar worden.

Waar het om gaat, is dat alle gelovigen zouden worden verlicht en zo hun positie in Christus gaan verstaan. Want alleen dan, kan de ekklesia dat ook bekendmaken. En bedenk: de ekklesia is maar niet de som van alle gelovigen in Christus Jezus, nee, het is hun vergadering. Als zij nu bijéén zijn (vergl. 3:18) en verklaren wat aan hen is toegezegd, dan wordt dat vernomen in de hemelse regionen. De overheden en autoriteiten aldaar zouden vernemen wie boven haar staan. “Of weten jullie niet dat wij engelen zullen oordelen?”, vroeg Paulus (1Kor.6:3).

Delen: