GoedBericht.nl logo
English Blog

Efeze 3:11 – de veelkleurige wijsheid van God

18-05-2018 - Geplaatst door Andre Piet

de veelkleurige wijsheid van God, naar [het] voornemen van de aeonen dat Hij maakte in de Christus, Jezus, onze Heer…

Paulus was geroepen om allen te verlichten (:9) zodat nu door de ekklesia de veelkleurige wijsheid van GOD zou worden bekend gemaakt. De ekklesia is als een prisma: als ze verlicht wordt, weerspiegelt ze het gehele kleurenspectrum. Het is in de diversiteit van alle leden van het lichaam, dat de veelzijdige wijsheid van GOD wordt uitgestald. Dat is ook één van de redenen waarom we als  gelovigen samenkomen. We horen bij elkaar als één familie en “samen met alle heiligen” (3:18) zijn we in staat de rijk gevarieerde wijsheid van GOD te vernemen en te beleven.

Veelkleurigheid is eigen aan GODS wijze van doen. Dat zien we in GODS scheppingswerken gedemonstreerd. Alle kleuren komen daarin aan bod. Niets is zonder betekenis en alles heeft een functie. GODS wijsheid blijkt daarin dat alle details met elkaar samenhangen. Ze vormen een Goddelijk design.

Veelkleurigheid zien we bovenal als een boog aan de hemel dat heel de aarde omspant. Het is het embleem van GODS trouw waar niets en niemand buiten valt. Omdat GOD de Schepper, een alomvattend voornemen heeft dat verankerd is in Christus Jezus!

Delen: