GoedBericht.nl logo
English Blog

Efeze 3:11 – het voornemen der aeonen

19-05-2018 - Geplaatst door Andre Piet

… de veelkleurige wijsheid van God, naar [het] voornemen van de aeonen dat Hij maakte in de Christus, Jezus, onze Heer…

Als ergens de veelkleurige wijsheid van GOD wordt gedemonstreerd, dan is het wel in “het voornemen” of “het plan der aeonen”. Voordat de aeonen aanvingen, had GOD zijn plan reeds gereed liggen. Gedurende wereldtijdperken zou Hij zijn voornemen ‘uitrollen’. Zoals een architect en een bouwkundige in hun gemaakt bestek tot in de finesses alles hebben uitgewerkt. Met de bouwtekening als leidraad en een nauwkeurig tijdpad waarin alles wordt gerealiseerd.

Op velerlei wijzen brengt Paulus “de aeonen” in deze brief ter sprake. Hij schrijft over “de voorbije aeonen”, “de tegenwoordige aeon”, “de toekomende aeon”, “de komende aeonen”, “de aeon der aeonen” enzovoort. De gangbare bijbelvertalingen hebben van ‘aeon’ een eindeloze eeuwigheid gemaakt. Dat is rampzalig! Want daarmee maakt men het de bijbellezer onmogelijk om ook maar iets te verstaan van GODS “voornemen der aeonen”. Toorn, oordeel en straf voor de aeon worden dan eindeloos. En dat ontneemt niet alleen het zicht op GODS voornemen maar ook op het Evangelie. Want dan kan Christus Jezus onmogelijk meer “de Redder der wereld” zijn. Nee, aeonen beginnen bij GOD maar eindigen ook in Hem!

Delen: