GoedBericht.nl logo
English Blog

Efeze 3:12 – door zijn geloof

20-05-2018 - Geplaatst door Andre Piet

… Christus, Jezus, onze Heer, in wie wij de vrijmoedigheid en toegang hebben, in overtuiging door zijn geloof.

De gangbare vertalingen spreken hier van “het geloof in Hem”. Dat is onjuist. Hier is geen sprake van ons geloof in Christus, maar van zijn geloof. Op nog zes andere plaatsen in Paulus’ brieven lezen we van het geloof van Christus Jezus. Maar helaas, in de gangbare, modernere vertalingen is dat wegvertaald. Men heeft van geloof van Christus, geloof in Christus gemaakt. Dat is niet alleen taalkundig fout, het is ook inhoudelijk een wereld van verschil!

Het is het geloof van Christus op basis waarvan een mens gerechtvaardigd wordt (Gal.2:16; Rom.3:22). Zoals elk mens een zondaar is door ongeloof van één mens (Adam), zo worden alle mensen ook gerechtvaardigd door het geloof van één mens (Rom.5:18). Doordat één mens, Christus, “de laatste Adam” gehoorzaam was tot de dood, ja, tot de dood van het kruis, is de toegang tot de levende GOD geopend. Daarom hebben we vrijmoedigheid “in overtuiging”.

Ons eigen geloof wankelt maar al te gemakkelijk. Maar het is het geloof van Christus dat een absolute garantie is van toegang tot GOD. Het is zijn geloof – en daar geloven we in!

Delen: