GoedBericht.nl logo
English Blog

Efeze 3:21 – de aeon der aeonen

08-06-2018 - Geplaatst door Andre Piet

… aan Hem de heerlijkheid, in de ekklesia en in Christus Jezus tot in al de generaties van de aeon der aeonen. Amen!

Paulus’ gebed eindigt in een ode aan de alvermogende GOD. Aan wie anders dan Hem zou alle heerlijkheid toekomen? Te midden van de ekklesia, het uitroepsel dat GOD zich vandaag verzamelt en in hem die van dat gezelschap het Hoofd is, Christus Jezus.

En deze lofzang aan GOD zal klinken alle generaties door tot in “de aeon van de aeonen”. In deze brief was reeds eerder sprake van de voorbije aeonen (3:9), “de aeon van deze wereld” (2:1), “de toekomende aeon” (1:21)  maar ook “de komende aeonen” (2:7). De komende aeonen zijn de wereldtijdperken waarin Christus zal heersen (Luc.1:34). Ze overtreffen al de aeonen die er aan vooraf gingen. Daarom heten ze ook vrijwel standaard “de aeonen der aeonen” (Openb.11:15). Eerst zal straks op deze aarde het Millennium aanbreken, “de duizend jaren” (Openb.20). Daarna zal Christus’ heerschappij zich voortzetten op een nieuwe aarde in de aeon die daarop volgt (Openb.21). Niemand zal dan meer sterven. Die aeon zal nog weer heerlijker zijn dan de voorgaande! Daarom heet ze “de aeon der aeonen”. Telkens weer overtreffende heerlijkheid. Dat is de toekomst die ons wacht!

Delen: