GoedBericht.nl logo
English Blog

Efeze 3:21 – alles overtreffend!

09-06-2018 - Geplaatst door Andre Piet

… aan Hem de heerlijkheid…  tot in al de generaties van de aeon der aeonen. Amen!

We kennen “het lied der liederen”, dat is het hoogste lied. Of “de koning der koningen”, dat is de hoogste koning. Of “het heilige der heiligen”, dat is het allerheiligste. Zo is “de aeon der aeonen” de meest overtreffende aeon (wereldtijdperk).

Christus zal heersen tot in “de toekomende aeonen” (2:7; Openb.11:15). Eerst tijdens het Millennium op deze aarde. Daarna volgt het gericht bij de “grote witte troon” waar alle doden zullen opstaan die tot dusver dood waren. Degenen van wie de namen niet staan in het boek des levens worden in “het meer van het vuur” geworpen. Ze sterven een “tweede dood”. En dan volgt de laatste aeon, “de aeon der aeonen”. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde (Openb.21). Christus heerst daar nog. Velen zijn dan ook nog (voor de tweede keer) dood.

Christus moet heersen totdat hij de dood als laatste vijand zal hebben teniet gedaan (1Kor.15:22-28). Dat doet hij door alle mensen levend te maken en het Leven te geven dat hij als Eersteling aan het licht bracht! Geen mens zal ontbreken. En een volmaakt Koninkrijk zal de Zoon aan zijn Vader teruggeven.

Delen: