GoedBericht.nl logo
English Blog

Efeze 4:1 – een waardige wandel!

10-06-2018 - Geplaatst door Andre Piet

Ik roep jullie dan op broeders, ik de gevangene in de Heer, waardig te wandelen der roeping waarmee jullie werden geroepen.

Paulus pakt hier de draad weer op, die hij in 3:1 losliet. De rest van Efeze 3 was een onderbreking. Zoals ook het geheim dat aan hem was onthuld, een onderbreking in de geschiedenis betreft. Dat hij “de gevangene in de Heer” is, typeert de bediening die aan hem was toevertrouwd. Hij was gevangen genomen in Jeruzalem vanwege zijn boodschap onder de natiën.

In de eerste drie hoofdstukken had hij uitgebreid uiteengezet met welke roeping wij zijn geroepen. Bestemd om op het hoogste, hemelse niveau, als het lichaam van Christus, de overtreffende rijkdom van GODS genade te betonen. Dat is waartoe we geroepen zijn voor de komende aeonen (2:7).

Maar wat kunnen we daar vandaag mee in onze wandel? Het antwoord is: heel veel! Want als we ons bewust zijn van de waarde van onze roeping, krijgt iedere stap die we hier zetten, een bijzondere glans. Onze wandel, gaan en staan, doen en laten, zal de waarde reflecteren van onze roeping. Het maakt alle verhoudingen waarin we zijn geplaatst, waardevol. Want de hoop van onze roeping zal er doorheen schitteren. Dat is waardig!

Delen: