GoedBericht.nl logo
English Blog

1Korinthe 1:12,13 – partijleiders…

25-10-2018 - Geplaatst door Andre Piet

… ‘Maar ik van Kefas!’. ‘Maar ik van Christus! ‘Is Christus gedeeld? Paulus werd toch niet gekruisigd ten behoeve van jullie? Jullie werden toch niet in de naam van Paulus gedoopt?

Een groep beschouwde Kefas (=Petrus) als favoriete voorman. Een aanwijzing dat men weinig begrepen had van Paulus’ onderwijs. Want dan zou men toch geweten hebben dat Petrus’ boodschap bestemd was voor de besnijdenis (Gal.2:7-9).

Er was ook een groep voor wie Christus favoriet was. Dat lijkt positief maar dat is het bepaald niet. Deze richting wilde Christus kennelijk “naar het vlees” volgen (vergl. 2Kor.5:16). Zij namen het onderwijs van Jezus van Nazareth op aarde tot uitgangspunt. Terwijl Christus op aarde slechts gezonden was tot het huis van Israël (Mat.15:24). Deze partijnaam was wellicht nog de meest kwalijke, omdat ze een ontkenning is van de eenheid die alle gelovigen vormen in de opgewekte Christus. Alsof Christus gedeeld zou zijn!

Dat ook Paulus’ eigen naam als partijnaam werd opgevoerd, kon hemzelf totaal niet bekoren. Want het bewees slechts dat ze zijn onderwijs niet hadden begrepen. Hij wees immers altijd in alles, naar de gekruisigde, opgewekte en verheerlijkte Christus. En naar diens woord dat hem was toevertrouwd. Daarvan was hij slechts een dienaar.

Delen: