GoedBericht.nl logo
English Blog

1Korinthe 2:1,2 – imponeren bij de wereld?

12-11-2018 - Geplaatst door Andre Piet

Ook ik, toen ik naar jullie toe kwam broeders, kwam ik niet in superioriteit van woord of van wijsheid jullie het getuigenis van God berichten. Want ik oordeelde niets te weten onder jullie dan alleen Jezus Christus, namelijk die gekruisigd is.

Dat het dwaze van GOD wijzer is dan de mensen (1:25) illustreerde Paulus door te wijzen op de samenstelling van de ekklesia in Korinthe (“niet vele wijzen naar het vlees…”; 1:26). Nu wijst hij op een consequentie voor hem persoonlijk in de prediking. Aangezien GOD door de dwaasheid van de prediking mensen redt (1:21), weigerde hij naar Korinthe te gaan met retoriek (“superioriteit van woord”) of met vernuftige redeneringen.

Paulus was een geleerd man en uitstekend op de hoogte van de diverse wijsgerige richtingen (zie Hand.17). Moeiteloos kon hij allerlei filosofen citeren. Maar Paulus wilde niet imponeren met GODS getuigenis. Of zich acceptabel maken op het podium van de wereld. Waarom zou hij ook? Waarom mee willen gaan in wereldse wijsheid als GOD deze enkel voor dwaasheid houdt?

Toen Paulus in Korinthe kwam bracht hij niet iets maar iemand. En wel iemand voor wie de wereld slechts een houten paal over had om aan te worden gespijkerd. Daar begint GODS wijsheid.

Delen: