GoedBericht.nl logo
English Blog

1Korinthe 2:3-5 – in de kracht Gods!

13-11-2018 - Geplaatst door Andre Piet

En ik kwam in zwakheid en in vrees en veel beven bij jullie; en mijn woord en mijn prediking waren niet in overredende woorden van wijsheid maar in demonstratie van geest en kracht, opdat jullie geloof niet zou zijn in wijsheid van mensen maar in kracht van God.

Toen Paulus in Athene en later in Korinthe kwam, probeerde hij niet te wedijveren met de filosofen. Hij kwam niet met klinkende namen uit de religieuze of filosofische wereld om zijn boodschap te ondersteunen. Nee, hij kwam vertellen van iemand die als een misdadiger aan een paal was genageld en gestorven. Inderdaad, daarmee imponeer je niet. Dat klinkt niet ‘gelikt’ of attractief.

Paulus kwam niet als filosoof of theoloog binnen. In 1Korinthe 15:3-5 lezen we wat het ABC van Paulus’ evangelie is. Ten eerste dat Christus stierf. Ten tweede dat hij werd begraven. En als laatste dat hij “werd opgewekt ten derde dage, naar de Schriften”. Zie daar de “demonstratie van geest en kracht”! Paulus toonde aan en kwam met ‘bonnetjes’. Hij redeneerde niet, hij bewees! En hij getuigde weliswaar van Christus die stierf in zwakheid, maar tevens dat deze ten derde dage uit het graf was opgewekt “in de kracht GODS” (2Kor.13:4)!

Delen: