GoedBericht.nl logo
English Blog

1Korinthe 2:6,7 – wijsheid voor volwassenen

14-11-2018 - Geplaatst door Andre Piet

Toch spreken wij wijsheid onder de volwassenen, geen wijsheid echter van deze aeon, noch van de oversten van deze aeon die teniet gedaan worden, maar wij spreken Gods wijsheid, in verborgenheid die verhuld is…

In Korinthe kwam Paulus met “de dwaasheid van de prediking van het kruis”. Althans, in de beleving van de wereld. Maar voor degenen die beter weten was het wel degelijk wijsheid. Niet van deze aeon, maar GODS wijsheid. Later zullen we zien dat Paulus de Korinthiërs beschouwde als onmondigen die nog ‘melk’ nodig hadden (3:1,2). Met ‘melk’ doelt hij op de elementaire kennis, het ABC van de woorden GODS (Hebr.5:12).

GODS wijsheid voor volwassenen, dat is vervolgonderwijs. Paulus noemt dat ‘vaste voeding’ (3:2). Hij wilde dat graag met de Korinthiërs delen maar ze waren er nog niet aan toe. Zulke vaste voeding is namelijk niet hap-slik-weg, zoals melk. Er moet op worden gekauwd.

In de Hebreeën-brief doelt vaste voeding op het onderwijs dat verborgen ligt in de Hebreeuwse Bijbel. B.v. de typologie die gelegen is in iemand als Melchizedek (Hebr.5:10,11). Zulke kennis ligt niet voor het oprapen. Daarvoor dient men met recht te onderzoeken. Zoeken onder de oppervlakte. Het is namelijk “GODS wijsheid in verborgenheid die verhuld is”.

Delen: