GoedBericht.nl logo
English Blog

1Korinthe 1:31 – wiens prestatie?

11-11-2018 - Geplaatst door Andre Piet

… opdat het zal zijn, zoals er geschreven staat: Wie roemt, laat hij roemen in de Heer!

Waarom is het zo fundamenteel te onderkennen dat alles wat we zijn en alles wat we hebben, niet van onszelf is? Wat staat er op het spel, om dat al of niet te accepteren?

Het antwoord op deze vragen is eenvoudig. Alleen als we inzien dat alles wat we zijn en hebben te danken is aan GOD, kunnen we met reden Hem de dank en eer geven. De dwaasheid van de wereld die in dit hoofdstuk aan de kaak werd gesteld, is gelegen in de hoogmoed en eigenwijsheid van de mens. De mens verhoogt zichzelf en onteert daarmee onvermijdelijk GOD.

De verheerlijking van GOD heeft een basis nodig. Het is de wetenschap dat alle dingen uit, door en tot GOD zijn. Ben ik geroepen? Dat is omdat GOD mij daartoe bestemde. Mag ik geloven? Dan is dat GODS wapenfeit. Ben ik “in Christus Jezus”? Dan is dat uit Hem. Word ik geheiligd en hervormd in mijn denken? Dat is alleen omdat GOD met mij bezig is. Van het begin tot aan het einde geldt: het is alles GODS prestatie! Aan Hem dus ook alle eer!

Delen: