GoedBericht.nl logo
English Blog

1Korinthe 1:30 – uit Hem is het

10-11-2018 - Geplaatst door Andre Piet

En uit Hem is het, dat jullie in Christus Jezus zijn, die van God wijsheid voor ons werd, en rechtvaardigheid, en heiliging, en verlossing…

Geen vlees zou zich beroemen voor GOD. Dat was Paulus’ conclusie. Dat begint al met het feit dat we “in Christus Jezus zijn”. Is dat onze keuze? Nee, zegt Paulus, dat is uit GOD. Hij overtuigt mensen en geeft hen geloof (Ef.2:8). Voor zulke mensen is Christus Jezus, GODS wijsheid geworden. Dat is GODS prestatie en dus ook zijn eer.

In elk opzicht is alle eigen roem uitgesloten. Zowel in het verleden, als in het heden maar ook in de toekomst. Daarop hebben de woorden rechtvaardigheid, heiliging en verlossing betrekking. Door geloof (dat niet uit onszelf is) werden we rechtvaardig. Dat is het verleden. In het heden is Christus Jezus degene die ons heiligt door zijn Woord. Dat is werk dat hij aan en in ons doet waardoor we ‘vruchtdragen’.

En in de toekomst is Christus Jezus de garantie van de verlossing van ons lichaam. Dat wil zeggen: hij verlost ons lichaam, door het onvergankelijk te maken! Wat doen we daar zelf aan? Helemaal niets! Alles is zijn prestatie. Zie daar GODS wijsheid in actie!

Delen: