GoedBericht.nl logo
English Blog

1Korinthe 1:28,29 – te kijk gezet

08-11-2018 - Geplaatst door Andre Piet

… en de onedelen van de wereld en de verachten kiest God uit en die niets zijn, om die wel iets zijn, teniet te doen, opdat geen vlees zich zou beroemen in het zicht van God.

Dat Gods keuze valt op het dwaze, zwakke, onedele en nietige heeft een reden. Dat is niet omdat GOD mensen met zulke eigenschappen aantrekkelijker zou vinden. Nee, de reden van GODS keuze is gelegen in het feit dat Hij daardoor het wijze, sterke, edele en dat wat iets meent (!) voor te stellen, wil beschamen. Het is als de selectie van FC Barcelona die met 10-0 geklopt wordt door een amateurclubje. Zo zet GOD, juist door wat verachtelijk is, de waanwijze wereld te kijk. Zodat daarmee is vastgesteld dat het dwaze en zwakke van GOD wijzer en sterker is, dan het beste wat de wereld te bieden heeft.

Door de wereld met al haar godsdienst, filosofie, geld, aanzien en macht ‘in haar hemd te zetten’ demonstreert GOD dat geen mens zich ook maar iets hoeft te verbeelden. We zijn zijn creatie. Niets van wat we zijn of hebben, is van onszelf. “Hij weet wat maaksel wij zijn” (Ps.103:14). Daarom zou geen vlees zich beroemen voor GOD.

Delen: