GoedBericht.nl logo
English Blog

1Korinthe 1:26,27 – Gods vreemde voorkeur

06-11-2018 - Geplaatst door Andre Piet

Want kijk naar jullie roeping broeders: niet vele wijzen naar het vlees, niet vele bekwamen, niet vele edelen, maar de dwazen van de wereld kiest God uit om de wijzen te beschamen en de zwakken van de wereld kiest God uit om de sterken te beschamen…

Het is Gods wijsheid, dat de wereld door haar wijsheid God niet kon kennen. Vandaar dat het God heeft behaagd om te redden door de dwaasheid van de prediking (:21). Paulus ziet dit ook bevestigd in het resultaat van die prediking. Niet de geleerden of academici en evenmin degenen met titels en aanzien bleken geroepenen. Althans, “niet velen”. En als ze er al tussen zaten, dan was dat niet dankzij maar ondanks die status.

God verkiest degenen die dwaas en zwak zijn in de ogen van de wereld. Dat is niet omdat God een hekel aan intelligentie zou hebben. Integendeel, want werkelijk intelligent ben je wanneer je niet vertrouwt op menselijke kennis en kracht (Spr.3:5). Omdat je beseft hoe volstrekt lachwekkend in Gods ogen, de eigendunk van de wereld is. Haar redeneringen zijn hopeloos ijdel, omdat het uitgangspunt niet deugt. Want “de vreze van JAHWEH, dat is het begin van wijsheid”. Alleen dat houdt stand!

Delen: