GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 9:19,20 – wie heeft zijn bedoeling weerstaan?

10-09-2019 - Geplaatst door Andre Piet

Maar jij zal nu tot mij zeggen: waarom verwijt Hij dan nog? Want wie heeft zijn bedoeling weerstaan? Sterker nog, o mens! Wie ben jij dat je de God tegenspreekt? Het geboetseerde zal toch niet tegen de boetseerder zeggen: waarom maak jij mij zó?

Zojuist had Paulus geschreven over de weerbarstige Farao die weigerde te luisteren naar de oproep “laat mijn volk gaan!” Toen deze dreigde te bezwijken onder de enorme druk, versterkte GOD zijn hart. Farao bleef daardoor ‘nee!’ zeggen. Dat hij niet zou luisteren had GOD trouwens al van te voren gezegd. Mozes wist dat.

Maar nu het wonderlijke: de Farao die GODS wil weerstond, beantwoordde toch volkomen aan GODS bedoeling. Want alleen door een machtige en geweldige tegenstander kon het bewijs worden geleverd hoe overtreffend Israëls GOD is! Spreuken 16:4 zegt heel triomfantelijk dat JAHWEH alles met een bedoeling heeft gemaakt, zelfs de goddeloze, zoals Farao, voor de dag des kwaads.

De straffen en de plagen die Farao troffen waren niet, omdat hij GODS bedoeling had weerstaan. Dat is volstrekt onmogelijk. De plagen dienden om GODS kracht te tonen. En daarmee ook Farao te ‘boetseren’. Want ook hij zal eenmaal tot de erkenning komen van de grote Pottenbakker!

Delen: