GoedBericht.nl logo
English Blog

Efeze 5:26 – reinigend in het waterbad

30-08-2018 - Geplaatst door Andre Piet

… zoals ook Christus de ekklesia lief heeft en zichzelf overlevert ten behoeve van haar, opdat Hij haar zou heiligen, reinigend in het waterbad, in [zijn] uitspraak…

Christus heeft de ekklesia lief. De ekklesia is (zoals we zagen) maar niet de optelsom van alle afzonderlijke gelovigen, nee, het zijn de gelovigen die vergaderd zijn rondom hem. Die daarmee ook uitdrukking geven aan hun eenheid. Dát gezelschap heeft Christus lief en hij levert zichzelf compleet over voor haar. Deze verzen spreken over wat Christus vandaag doet. Hij vergadert zich een volk en wijdt zich volledig om haar te heiligen (lees: apart te stellen). En te reinigen. Hoe anders dan door haar te baden in wat hij uitspreekt? In zijn woord dus. Want wat hij uitspreekt is “geest en leven” (Joh.6:63) en heeft alles in zich wat de ekklesia nodig heeft.

Een mooi plaatje hiervan zien we in de opperzaal (Joh.13-17) waar de Heer vergaderd was met de zijnen. Niet op de begane grond (de aarde) maar boven. En daar deed hij zijn bovenkleding uit om zich met een linnen doek te omgorden en met een waskom de voeten van zijn leerlingen te wassen. Ziedaar de liefde van Christus voor de ekklesia!

Delen: