GoedBericht.nl logo
English Blog

1Korinthe 11:2 – overleveringen van waarde

11-08-2019 - Geplaatst door Andre Piet

Maar ik prijs jullie dat jullie alles van mij hebben herinnerd en de overleveringen vasthouden zoals ik ze aan jullie heb overgeleverd.

Er worden in deze brief soms ‘harde noten gekraakt’. Want Paulus is graag duidelijk. Maar hij prijst zijn lezers ook. Zoals hier over de wijze waarop de Korinthiërs zijn boodschap hebben ontvangen en dat sindsdien ook hebben onthouden. Sterker nog: ze hebben vastgehouden aan wat hij hen had overgeleverd.

Het woord ‘overlevering’ (of traditie) wordt in de Schrift vaak in negatieve zin gebruikt. Jezus bijvoorbeeld die de godsdienstige leiders van zijn dagen verwijt dat ze het woord van God ontkrachten ter wille van hun overlevering (Mat.15:6). Of Paulus die waarschuwt voor ijdel bedrog in overeenstemming met de overlevering van mensen (Kol.2:8). De vraag is altijd: wat wordt overgeleverd en vanuit welke bron? Is het gebaseerd op de Schrift of op wat mensen menen en beweren?

Wat Paulus overleverde waren de woorden van God. In 15:3 schrijft hij dat hij de Korinthiërs in de eerste plaats had overgeleverd dat Christus gestorven, begraven en opgewekt is “naar de Schriften”. Dat was het ABC van Paulus’ overleveringen. Geen rituelen maar een levende persoon. De uit de doden opgewekte Christus!

Delen: