GoedBericht.nl logo
English Blog

1Korinthe 11:1 – navolger van Christus, zoals Paulus

10-08-2019 - Geplaatst door Andre Piet

Wordt navolgers van mij, zoals ook ik van Christus.

Paulus was nooit een discipel van Jezus op aarde. Integendeel zelfs. Tot enkele jaren na Jezus’ hemelvaart was Saulus, de meest verklaarde tegenstander van “de Nazarener”. Totdat hij werd geroepen vanuit de hemel in oogverblindende heerlijkheid, nabij Damascus. Die ontmoeting maakte alles anders. Later zou Saulus schrijven dat hij was overweldigd door genade (1Tim.1:14). Genade is het sleutelwoord voor het evangelie dat hij onder de natiën mocht bekend maken.

Paulus’ navolging van Christus gaat letterlijk en figuurlijk, zoveel hoger dan het treden in Jezus’ voetstappen op aarde. Jezus op aarde was een Jood, geboren onder de wet en slechts gezonden tot het huis van Israël. Maar Paulus werd geroepen om naar de natiën te gaan, vanwege Israëls ongeloof. Paulus maakte ook geen deel uit van “de twaalf”. In zijn boodschap speelt al of niet Joods zijn, of het houden van de sabbat, kosher eten of het vieren van hoogtijden geen enkele rol (Kol.2:16). Aan Paulus was “het evangelie van de voorhuid” toevertrouwd (Gal.2:7), een ‘heidens’ evangelie.

Wanneer we Christus willen navolgen, zoals hij vandaag is, dan moeten we bij Paulus zijn. Zoals hij Christus navolgde, zó zouden wij dat ook doen.

Delen: