GoedBericht.nl logo
English Blog

1Korinthe 11:3 – de hoofdzaak

12-08-2019 - Geplaatst door Andre Piet

Ik wil echter dat jullie dit weten: dat van elke man de Christus het hoofd is. Hoofd echter van een vrouw is de man. Hoofd echter van de Christus is de God.

Het onderwerp dat Paulus in dit gedeelte aansnijdt gaat over mannen en vrouwen en de betekenis van hoofdbedekking en haardracht. Maar voordat Paulus opmerkingen maakt over de praktijk wil hij eerst scherp stellen wat de basale wetenschap  is waarvan hij uitgaat. Want het is hem niet te doen om wetten, maar om weten.

Paulus’ notities over de hoofdtooi kunnen slechts verstaan worden in het licht van wat hij zegt over hoofdschap. De kern van zijn betoog is dat ons fysieke hoofd uitdrukking geeft aan het representatieve hoofd. Het hoofd staat voor het begin en wat voorop gaat. Zoals bij de geboorte het hoofd als eerste verschijnt.

Eerst is daar God zelf. Vervolgens is daar Christus, die het Beeld Gods is. Daarna is daar de man die werd geschapen naar Gods Beeld. En vervolgens kwam uit de man de vrouw voort. Dat is de volgorde en dat bepaalt daarom ook de rangorde. De hiërarchie is gebaseerd op opeenvolging in de schepping. Gegrond op historische feiten, niet op fictie.

Delen: