GoedBericht.nl logo
English Blog

Handelingen 22:13 – JAHWEH is genadig

09-10-2018 - Geplaatst door Andre Piet

Een zekere Ananias echter… kwam naar mij toe en staande bij mij zei hij tot mij: Saul, broeder, kijk weer! En hetzelfde uur keek ik weer, naar hem.

Op de weg naar Damascus was Saulus geroepen. Omstraald door een licht, schitterender dan de zon. Zijn medereizigers hadden het ook gezien en waren neergevallen. Maar slechts Saulus was er door verblind. Drie dagen lang. En de eerste die naar hem toe komt is Ananias. Of op z’n Hebreeuws Chananjah. JAHWEH is genadig, betekent die naam. En Chananjah doet Saulus weer zien. En de eerste die Saulus ziet, is… Chananjah – JAHWEH is genadig!

Het is niet voor niets dat juist de naam Chananjah direct bij Saulus’ roeping zozeer voorop gaat. Paulus is de man die overweldigd werd door de genade van GOD. En die als geen ander, oog daarvoor kreeg. Die als apostel gesteld werd om de ogen van de natiën te openen voor het feit dat JAHWEH genadig is.

JAHWEH is genadig. Het betekent dat wat GOD geeft ‘om niet’ is. Zonder voorwaarden of tegenprestaties. Het was Paulus die mocht uitbazuinen dat de levende GOD een Redder is van alle mensen (1Tim.4:10)! Wat een genade, om dat te geloven!

Delen: