GoedBericht.nl logo
English Blog

2Korinthe 12:9 – roemen in zwakheden

15-10-2018 - Geplaatst door Andre Piet

… mijn genade is jou genoeg; want vermogen wordt in zwakheid vervolmaakt. Heel graag zal ik mij des te meer beroemen in mijn zwakheden…

Paulus verhaalt hier hoe hij tot drie keer toe de Heer gebeden heeft dat ‘de doorn voor z’n vlees’ weggenomen zou worden. Wat dat ook geweest moge zijn. Je zou denken: hoe mooi dat hij GOD betrok in zijn probleem. Of: wat goed dat Paulus daarvoor ging bidden! Maar het antwoord dat Paulus kreeg was precies het tegenovergestelde: ‘stop maar met je bidden, want Ik geef je heus alles wat nodig is’.

Paulus wilde verlost worden van de pijnlijke ‘doorn’. Maar GODS antwoord was dat de doorn niet tégen maar juist vóór hem was. Zijn zwakheid was geen min-, maar een pluspunt. Geen reden voor een bid- maar voor een dankstond. Geen motief om zich te beklagen maar om zich te beroemen.

Als ik me bewust ben dat ik tekort kom, noodzaakt me dit om omhoog te kijken. Zo leer ik GOD danken voor zaken waar ik eerst nog voor bad. Door te wachten leert Hij mij geduld. Door tegenslagen maakt Hij me sterker. Moeilijkheden vergroten m’n weerstand. Al mijn minnen maakt Hij tot plussen!

Delen: