GoedBericht.nl logo
English Blog

Efeze 5:10 – toetsen wat de Heer welgevallig is

12-08-2018 - Geplaatst door Andre Piet

… (want de vrucht van het licht is in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid), terwijl je toetst, wat de Heer welgevallig is.

Gelovigen zijn “kinderen van het licht” en worden daarom geacht te wandelen in het licht (5:8). Met licht doelt Paulus op het woord van de opgewekte Christus (5:14). En zoals zonlicht in de natuur, leven en vrucht voortbrengt, zo is het in geestelijke zin ook. GODS levend woord verlicht ons, doet ons stralen en leven en het brengt vrucht voort. Die vrucht wordt hier beschreven als een innerlijke gesteldheid, een houding. GODS licht transformeert ons “in alle goedheid”, dat betekent dat het ons richt op wat opbouwt en heilzaam is. En ook op wat recht en waar is. Deze eigenschappen zijn a.h.w. het DNA van “de vrucht van het licht”. Welk concreet woord of daad er ook uit voortkomt, het is altijd goed, recht en waar.

Door in het licht te wandelen toetsen we wat de Heer welgevallig is. Dat zijn geen twee dingen, het is één. Toetsen betekent beproeven, vaststellen, ondervinden. Door in het licht van het levende woord te wandelen zijn we in staat op te merken wat er toe doet. Oftewel wat de Heer welgevallig is!

Delen: